Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 42  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Provoz motorového vozidla"
 1. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 1011/21 : datum rozhodnutí: 29. listopadu 2021.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 1, s. 49-51. 
  článek

  článek

 2. Zákon o silničním provozu : komentář / Daniel Novopacký, Pavel Vetešník, Karel Bezděkovský.    Praha : Wolters Kluwer, 2022 . xvi, 895 stran . ISBN 978-80-7676-494-1   Signatura M 9152
  PZ
  Zákon o silničním provozu

  kniha

 3. Nejvyšší soud České republiky: Účelné náklady na opravu poškozeného motorového vozidla : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 16. 5. 2022, sp. zn. 25 Cdo 2651/2021.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 15-16, s. 557-559. 
  článek

  článek

 4. Nejvyšší správní soud: Nedodržení bezpečnostní vzdálenosti v optice principu omezené důvěry : rozsudek Nejvyššího správního soudu z 29. 6. 2022, č. j. 10 As 173/2021-27.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 15-16, s. 559-563. 
  článek

  článek

 5. Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za dodržování povinností řidiče a pravidel silničního provozu - materiální báze a aplikační úskalí.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 55, (2022), č. 7-8, s. 423-441. 
  článek

  článek

 6. Právní odpovědnost provozovatele vozidla za přestupky spáchané neznámým řidičem.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 20, s. 687-696. 
  článek

  článek

 7. Auta, emise a klima : právní nástroje enviromentální regulace / Jiří Vodička.    Brno : Masarykova univerzita, 2021 . 204 stran . ISBN 978-80-210-9878-7   Signatura M 8929
  PZ
  Auta, emise a klima

  kniha

 8. Pojištění odpovědnosti za škodu, promlčení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3484/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 1, s. 98-105. 
  článek

  článek

 9. Promlčení nároku na plnění z garančního fondu : rozsudek NS z 28. 5. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3484/2019.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 16-18. 
  článek

  článek

 10. Náhrada škody. Škoda způsobená provozem vozidla. Pojištění. Náhrada nemajetkové újmy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2019, sp. zn. 25 Cdo 2109/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 3, s. 168-175. 
  článek

  článek


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.