Výsledky vyhledávání

 1. Mzdová účetní : odborný měsíčník.    Olomouc : ANAG, 2015- . ISSN 1211-1430   Signatura C
  Mzdová účetní

  časopis

 2. Práce a mzda : odborný časopis pro otázky odměňování, pracovního práva, personalistiky, kolektivního vyjednávání a pro sociální oblast.    Praha : Wolters Kluwer, 2015- . ISSN 0032-6208   Signatura C
  Práce a mzda

  časopis

 3. Právní rádce.    Praha : Economia, 1994- .  svazků . ISSN 1210-4817. ISSN 2100-0765   Signatura C 42
  Právní rádce

  časopis

 4. Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.    Praha : Wolters Kluwer, 2010-  Praha : Wolters Kluwer, 2010-  Praha : Codex Bohemia, 1997-  2001-2004 ; Praha : ASPI Publishing  2005-2009 ; Praha : ASPI .  svazků . ISSN 1211-8362   Signatura C 64
  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva

  časopis

 5. Praktická personalistika : odborný dvouměsíčník.    Olomouc : ANAG, 2015- . ISSN 2336-5072   Signatura C
  Praktická personalistika

  časopis

 6. Personální a sociálně právní kartotéka.    Praha : Wolters Kluwer, 2016- . ISSN 1211-9482   Signatura C150
  Personální a sociálně právní kartotéka

  časopis

 7. International labour organization and global social governance / editors Tarja Halonen • Ulla Liukkunen.    Cham : Springer nature Switzerland, 2021 . 1 online zdroj (151 stran) . ISBN 978-3-030-55400-2
  International labour organization and global social governance

  počítačový soubor

 8. Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů : v občanském soudním řízení a v soudním řízení správním včetně zvláštních řízení soudních podle zákona č. 292/2013 Sb. : ve věcech občanskoprávních, správních, rodinných včetně péče o nezletilé, pracovních, obchodních, dědických, exekučních, insolvenčních, vkladu práva do katastru, směnek a šeků, úschovy a umoření listin / Michal Králík a kolektiv.    Praha : Leges, 2021 . xxvi, 1102 stran . ISBN 978-80-7502-392-6   Signatura M 8865
  PV
  Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů

  kniha

 9. Zákoník práce 2021 - s výkladem : právní stav k 1.1.2021 / Jakub Tomšej.    Praha : Grada, 2021 . 103 stran . ISBN 978-80-271-3095-5   Signatura M 8880
  aa
  Zákoník práce 2021 - s výkladem

  kniha

 10. Wege aus der Pandemie – Impfpflicht im Arbeitsverhältnis?.   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 2, s. 50-51. 
  článek

  článek