Výsledky vyhledávání

 1. Zákoník práce 2021 - s výkladem : právní stav k 1. 1. 2021 / Jakub Tomšej.    Praha : Grada, 2021 . 103 stran . ISBN 978-80-271-3095-5   Signatura M 8880
  PP
  Zákoník práce 2021 - s výkladem

  kniha

 2. Impfpflicht im Arbeitsverhältnis? .   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 10, s. 657-661. 
  článek

  článek

 3. Zákoník práce : komentář s judikaturou : podle stavu k 7. květnu 2021 / Antonín Kottnauer, Ladislav Jouza, Petra Hušková, Václav Sládek, Helena Úlehlová, Jan Vácha.    Praha : Leges, 2021 . 978 stran . ISBN 978-80-7502-474-9   Signatura M 8932
  PP
  Zákoník práce

  kniha

 4. Akciová společnost, představenstvo, pracovní poměr, péče řádného hospodáře, neplatnost právního úkonu, bezdůvodné obohacení : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 2019, sp. zn. 31 Cdo 1993/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 2, s. 339-350. 
  článek

  článek

 5. Pracovní právo / Petr Hůrka a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 511 stran . ISBN 978-80-7380-825-9   Signatura M 8759
  PP
  Pracovní právo

  kniha

 6. Pracovní poměr. Výpověď z pracovního poměru : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 11. 2018, sp. zn. 21 Cdo 4654/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 3, s. 182-189. 
  článek

  článek

 7. Pracovní poměr : vybraná ustanovení zákoníku práce : komentář / Jiří Kocourek, Tomáš Dobřichovský.    Praha : C. H. Beck, 2020 . xxiv, 652 stran . ISBN 978-80-7400-809-2   Signatura M 8823
  PP
  Pracovní poměr

  kniha

 8. Zákoník práce : komentář / Petr Hůrka, Nataša Randlová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita Vysokajová, Soňa Doudová, Michael Košnar, Vladimír Horna.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xxxv, 810 stran . ISBN 978-80-7598-910-9   Signatura M 8818
  PP
  Zákoník práce

  kniha

 9. Skončenie pracovného pomeru so zástupcom zamestnancov.   -- In:  Právnické listy -- ISSN 2533-736x. -- 2020, č. 2, s. 21-34. 
  článek

  článek

 10. Základní pracovněprávní vztahy a jejich vývojové tendence / Michal Štang.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 202 stran . ISBN 978-80-7380-794-8   Signatura M 8849
  PP
  Základní pracovněprávní vztahy a jejich vývojové tendence

  kniha