Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 38  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Právo na účinné vyšetřování"
 1. Právo na účinné vyšetřování plynoucí z práva na život : nález Ústavního soudu ze dne 26. 11. 2021, sp. zn. II. ÚS 1886/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 1, s. 48-49. 
  článek

  článek

 2. Právo na účinné vyšetřování plynoucí z práva na život; nestrannost znalce : nález ÚS z 26. 11. 2021, sp. zn. II. ÚS 1886/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 115-116. 
  článek

  článek

 3. Možnost odepření výpovědi; právo na účinné vyšetřování : nález ÚS z 26. 4. 2022, sp. zn. IV. ÚS 1993/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 121. 
  článek

  článek

 4. Právo na účinné vyšetřování plynoucí z práva na život : nález ÚS z 26. 11. 2021, sp. zn. II. ÚS 1886/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 3, s. 82-84. 
  článek

  článek

 5. K právu odepření výpovědi svědka podle § 100 odst. 2 trestního řádu : nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2022, sp. zn. IV. ÚS 1993/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 4, s. 48-49. 
  článek

  článek

 6. Právo na účinné vyšetřování a povinnost objasnění tzv. předsudečné pohnutky trestného činu : nález Ústavního soudu ze dne 6. 10. 2020, sp. zn. III. ÚS 1412/20.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 1, s. 46. 
  článek

  článek

 7. Právo na účinné vyšetřování při prověřování podezřelého úmrtí ve zdravotnickém zařízení : nález Ústavního soudu ze dne 8. 9. 2020, sp. zn. III. ÚS 1477/20.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 1, s. 46-57. 
  článek

  článek

 8. Povinnost objasnění tzv. předsudečné pohnutky trestného činu : nález ÚS z 6. 10. 2020, sp. zn. III. ÚS 1412/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 1, s. 50. 
  článek

  článek

 9. Právo na účinné vyšetřování v případě vznesení hájitelných tvrzení; povinnost orgánu činného v trestním řízení řádně odůvodnit rozhodnutí o odložení věci : nález ÚS z 10. 11. 2020, sp. zn. IV. ÚS 1559/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 1, s. 51. 
  článek

  článek

 10. Právo poškozeného na účinné vyšetřování ve světle nejnovější judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 37-40. 
  článek

  článek