Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 68  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Pozemní komunikace"
 1. Jsou cyklostezky povinné?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 4, s. 133-140. 
  článek

  článek

 2. Zákon o pozemních komunikacích : s komentářem, prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů / Roman Kočí.    Praha : Leges, 2021 . 483 stran . ISBN 978-80-7502-534-0   Signatura M 8964
  PZ
  Zákon o pozemních komunikacích

  kniha

 3. Nejvyšší soud České republiky: Zvláštní odpovědnost za závadu ve schůdnosti a obecná odpovědnost : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 9. 12. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1621/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 7, s. 257-262. 
  článek

  článek

 4. Odpovědnost za škodu podle zákona o pozemních komunikacích : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1621/2020.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 11, s. 649-660. 
  článek

  článek

 5. Vyřazení pozemní komunikace ze zimní údržby : rozsudek NS z 26. 9. 2018, sp. zn. 25 Cdo 1481/2017.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 2, s. 38. 
  článek

  článek

 6. Právní aspekty sdílení dat v rámci informačních technologií konceptu Smart City v dopravě a jejich dopady do práva veřejných zakázek / Kamil Jelínek, Jan Šlesinger a Michal Procházka.    Brno : Masarykova univerzita, 2020 . 91 stran . ISBN 978-80-210-9777-3   Signatura M 8871
  PI
  Právní aspekty sdílení dat v rámci informačních technologií konceptu Smart City v dopravě a jejich dopady do práva veřejných zakázek

  kniha

 7. Právní aspekty sdílení dat v rámci informačních technologií koncepty Smart City v dopravě a jejich dopady do práva veřejných zakázek / Kamil Jelínek, Jan Šlesinger a Michal Procházka.    Brno : Masarykova univerzita, 2020 . 1 online zdroj (91 stran) . ISBN 978-80-210-9778-0
  Právní aspekty sdílení dat v rámci informačních technologií koncepty Smart City v dopravě a jejich dopady do práva veřejných zakázek

  počítačový soubor

 8. Problematické rozhodnutí Ústavního soudu k právní povaze chodníku : nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2019, sp. zn. III. ÚS 2280/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 11, s. 67-70. 
  článek

  článek

 9. Die (Un)veräuβerlichkeit des Eigentums an Bundesautobahnen und ihrer Nebenbetriebe.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 134, (2019), Heft 14, s. 877-883. 
  článek

  článek

 10. ÚS k zákazu billboardů.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 3, s. 6. 
  článek

  článek