Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 9  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Povinné subjekty"
 1. Právo na informace : jak reagují obchodní společnosti na recentní judikaturu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 52, (2019), č. 3, s. 161-177. 
  článek

  článek

 2. Žaloba proti opakovanému odmítnutí poskytnout informace : rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2018, č. j. 7 As 192/2017-35.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 3, s. 51-54. 
  článek

  článek

 3. Obchodní korporace s účastí státu (v širším slova smyslu) a právo veřejnosti na informace.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 7, s. 234-253. 
  článek

  článek

 4. Obecní firmy mají povinnost zveřejňovat poskytnuté informace.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 30, (2019), č. 25-26, s. 40. 
  článek

  článek

 5. Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Inkassounternehmen und Auskunfteien nach der DS-GVO.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 71 (2018), Heft 6, s. 347-352. 
  článek

  článek

 6. Abwehr von Schadensersatzansprüchen nach der Datenschutz-Grundverodnung.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 71 (2018), Heft 3, s. 113-118. 
  článek

  článek

 7. Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 26, (2018), č. 5, s. 62-63. 
  článek

  článek

 8. Judikatura NSS: Svobodný přístup k informacím.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 7-8, s. 221-225. 
  článek

  článek

 9. Dopady zákona o svobodném přístupu k informacím na soukromé osoby ve světle nejnovější judikatury.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 20, s. 695-701. 
  článek

  článek