Výsledky vyhledávání

 1. Práce a mzda : odborný časopis pro otázky odměňování, pracovního práva, personalistiky, kolektivního vyjednávání a pro sociální oblast.    Praha : Wolters Kluwer, 2015- . ISSN 0032-6208   Signatura C
  Práce a mzda

  časopis

 2. Distriminierde Verweigerung einer Versicherungsleistung nach erfolgreicher In-vitro-Fertilisation : Jurčić gg. Kroatien (4.2.2021).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 30, (2021), Heft 1, s. 85-88. 
  článek

  článek

 3. Občanský zákoník : § 2716-2893 : velký komentář / Melzer, Tégl a kol..    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxv, 1494 stran . ISBN 978-80-7400-818-4   Signatura M 8922
  OP
  Občanský zákoník

  kniha

 4. Pojištění odpovědnosti za škodu, promlčení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3484/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 1, s. 98-105. 
  článek

  článek

 5. Jurčić v Croatia : employment-related protection of pregnant women.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Vol. 26 (2021), Iss. 3. 
  článek

  článek

 6. Untergesetzliche Regeln im Gesundheitswesen – Normentypen, Besonderheiten, Einsatz in Zeiten von Corona.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 136, (2021), Heft 11, s. 689-694. 
  článek

  článek

 7. Promlčení nároku na plnění z garančního fondu : rozsudek NS z 28. 5. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3484/2019.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 16-18. 
  článek

  článek

 8. Abeceda mzdové účetní 2020 : osobní a mzdová agenda, pracovněprávní a mzdové minimum, průměrný výdělek, srážky ze mzdy, povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, dávky nemocenského pojištění, důchodové pojištění, náhrada majetkové a nemajetkové újmy a bezdůvodné obohacení, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, přehled důležitých údajů / Bořivoj Šubrt ... [et al.].    Olomouc : ANAG, 2020 . 655 stran . ISBN 978-80-7554-253-3   Signatura M 8582
  PP-sklad
  Abeceda mzdové účetní 2020

  kniha

 9. Zákon o nemocenském pojištění s komentářem, příklady a výkladem problematiky náhrady mzdy od 1. 1. 2020 : včetně souhrnné informace o nemocenském pojištění OSVČ, základních principů eNeschopenky / Marta Ženíšková, Jan Přib, Zdeněk Schmied.    Olomouc : ANAG, 2020 . 382 stran . ISBN 978-80-7554-249-6   Signatura M 8589
  PS
  Zákon o nemocenském pojištění s komentářem, příklady a výkladem problematiky náhrady mzdy od 1. 1. 2020

  kniha

 10. Opferschutzlücke bei E-Scooter- und E-Bike-Unfällen?.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 4, s. 183-188. 
  článek

  článek