Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 76  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Podnik"
 1. Business and human rights : the obligations of the European home states / Dalia Palombo.    Oxford : Hart Publishing, 2021 . xx, 280 stran . ISBN 978-1-50995-467-4   Signatura Z 4520
  HP
  Business and human rights

  kniha

 2. Koncept soutěžitele v českém a unijním právu / Michal Petr, Eva Zorková.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xviii, 188 stran . ISBN 978-80-7400-865-8   Signatura M 9061
  HP
  Koncept soutěžitele v českém a unijním právu

  kniha

 3. Ekonomické základy práva / Jiří Blažek, Michal Janovec, Ivana Pařízková, Johan Schweigl, Eva Tomášková.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . 186 stran . ISBN 978-80-7598-699-3   Signatura M 8610
  FP
  Ekonomické základy práva

  kniha

 4. Corporate governance společností s účastí státu / Kristián Csach, Bohumil Havel (eds.).    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xvi, 237 stran . ISBN 978-80-7598-896-6   Signatura M 8808
  HP
  Corporate governance společností s účastí státu

  kniha

 5. Ekonomická interpretace nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 647/15 ve věci vhodnosti použití prémie za malou společnost v rámci sporů o posouzení přiměřenosti protiplnění.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 4, s. 271-278. 
  článek

  článek

 6. Nejvyšší soud České republiky: Církevní restituce: státní podniky a zánik práva hospodaření podle § 57 MajČR : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 10. 6. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1050/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 18, s. 643-646. 
  článek

  článek

 7. Velikostní přirážka při oceňování podniků.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 12, s. 41-44. 
  článek

  článek

 8. Grundrechtsbindung und Grundrechtsschutz von Unternehmen im deutschen und europäischen Recht.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 134, (2019), Heft 7, s. 397-406. 
  článek

  článek

 9. Jeden článek a nové rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 647/15.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 11, (2019), č. 2, s. 41-45. 
  článek

  článek

 10. Specifika oceňování podniku v insolvenci.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 5, s. 40-41. 
  článek

  článek