Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 50  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Osoby s duševní poruchou"
 1. Svéprávnost. Omezení svéprávnosti. Peněžní limit : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2021, sp. zn. 24 Cdo 2837/2019.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 4, s. 219-225. 
  článek

  článek

 2. Advanced introduction to mental health law / Michael L. Perlin.    Cheltenham : Edward Elgar Pub, 2021 . xiii, 214 stran . ISBN 978-1-78990-392-8   Signatura Z 4433
  SO
  Advanced introduction to mental health law

  kniha

 3. Náklady exekuce a otázka procesního zavinění při jejím zastavení pro nemajetnost (ústavně konformní výklad § 89 exekučního řádu) : nález sp. zn. II. ÚS 65/20 ze dne 11. 12. 2020.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 1, s. 19-20. 
  článek

  článek

 4. ÚS: duševně nemocný nemusí hradit náklady exekuce zastavené pro nemajetnost.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 29, (2021), č. 2, s. 53. 
  článek

  článek

 5. Náklady exekuce a otázka procesního zavinění při jejím zastavení pro nemajetnost (výklad § 89 EŘ) : nález ÚS z 11. 12. 2020, sp. zn. II. ÚS 65/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 47. 
  článek

  článek

 6. Compulsory mental health interventions and the CRPD : minding equality / Anna Nilsson.    Oxford : Hart Publishing, 2021 . xi, 186 stran . ISBN 978-1-50993-157-6   Signatura Z 4424
  SO
  Compulsory mental health interventions and the CRPD

  kniha

 7. K některým povinnostem advokáta jako procesního opatrovníka člověka s duševním onemocněním.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 8-9, s. 117-118. 
  článek

  článek

 8. Neplatnost právního úkonu, způsobilost k právním úkonům : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 10. 2019, sp. zn. 27 Cdo 2674/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 6, s. 1016-1020. 
  článek

  článek

 9. Mental illness and deportation orders : Savran v Denmark (Application No 57467/15).   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- 2020, Iss. 1, s. 91-93. 
  článek

  článek

 10. Unzureichende Behandlung eines inhaftierten psychisch kranken Straftäters aufgrund von Sprachproblemen : Rooman gg. Belgien (GK) (31.1.2019).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 28, (2019), Heft 1, s. 28-37. 
  článek

  článek


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.