Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 14  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Opatrovníci"
 1. Odměna advokáta za výkon funkce opatrovníka aneb ústavnost § 9 odst. 5 AT : nález ÚS z 19. 10. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 17/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 11. 
  článek

  článek

 2. Omezená možnost vydat platební rozkaz proti nezletilému žalovanému : nález ÚS ze 14. 11. 2019, sp. zn. II. ÚS 3133/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 1, s. 9-11. 
  článek

  článek

 3. Wahlrechtsausschlüsse von Vollbetreuten und schuldunfähig untergebrachten Straftätern : BVerfG 29.01.19 – 2BvC 62/14.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg 72, (2019), Heft 17, s. 1201-1215. 
  článek

  článek

 4. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2017 s komentářem : 2..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 7, (2018), č. 3, s. 18-24. 
  článek

  článek

 5. Povinnost soudu ustanovit nezletilému účastníku řízení opatrovníka : nález ÚS z 24. 10. 2016, sp. zn. I. ÚS 3970/14.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 1, s. 11-12. 
  článek

  článek

 6. Společnost s ručením omezeným. Opatrovník : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2016, sp. zn. 29 Cdo 3899/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 2, s. 136-140. 
  článek

  článek

 7. Povinnost soudu ustanovit nezletilému účastníku řízení opatrovníka : nález ÚS z 20. 12. 2016, sp. zn. III. ÚS 3055/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 3, s. 82. 
  článek

  článek

 8. Opatrovník obchodní korporace jmenovaný pro případ konfliktu zájmů.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 10, s. 19-25. 
  článek

  článek

 9. ÚS: když rodič nepřebírá poštu, mělo by dítě dostat opatrovníka.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 24, (2016), č. 6, s. 18. 
  článek

  článek

 10. Opatrovník : usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 6. 2015, sp. zn. 22 Co 39/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 68, (2015), č. 5, s. 727-729. 
  článek

  článek