Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 16  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Obchodní firma"
 1. Základy obchodního práva : vysokoškolská učebnice / Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv.    Praha : Leges, 2019 . 475 stran . ISBN 978-80-7502-314-8   Signatura M 8372
  HP
  Základy obchodního práva

  kniha

 2. Ochranné známky, ochrana obchodního jména (firmy) : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2017, sp. zn. 31 Cdo 3375/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 5, s. 977-987. 
  článek

  článek

 3. Ochranné známky, ochrana obchodního jména (firmy) : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2017, sp. zn. 31 Cdo 3375/2015.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 27, (2018), č. 6, s. 235-243. 
  článek

  článek

 4. Nekalá soutěž. Ochranná známka. Obchodní firma : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2017, sp. zn. 31 Cdo 3375/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 7, s. 494-501. 
  článek

  článek

 5. Obchodní právo. I. Obecná část, soutěžní právo, insolvence, duševní vlastnictví / Martin Kohout.    Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2016 . 160 stran . ISBN 978-80-7452-125-6   Signatura M 7636/1
  HP
  Obchodní právo

  kniha

 6. Obchodný manažment / Viera Čihovská, Monika Matušovičová.    Bratislava : Wolters Kluwer, 2016 . 266 stran . ISBN 978-80-8168-515-6   Signatura Z 3746
  HP
  Obchodný manažment

  kniha

 7. Obchodní právo, obecná část - soutěžní právo / Josef Bejček, Petr Hajn, Jarmila Pokorná a kolektiv.    Praha : C.H. Beck, 2014 . 383 s. . ISBN 978-80-7400-547-3   Signatura M 6979
  HP-BeOb
  Obchodní právo,

  kniha

 8. Základy obchodního práva : vysokoškolská učebnice / Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv.    Praha : Leges, 2014 . 464 s. . ISBN 978-80-7502-052-9   Signatura M 7009
  HP-ŠtZá
  Základy obchodního práva

  kniha

 9. Obchodní firma v novém občanském zákoníku / Jaromír Kožiak.    Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013 . 124 s. . ISBN 978-80-210-6420-1   Signatura M 6789
  HP-....
  Obchodní firma v novém občanském zákoníku

  kniha

 10. Právo v podnikání / Bohumila Salachová.    Ostrava : KEY Publishing, 2012 . 124 s. . ISBN 978-80-7418-148-1   Signatura M 6257
  SP-SaPr
  Právo v podnikání

  kniha