Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 177  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Občanský soudní řád"
 1. Materielle Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde bei Waffengleichheitsverstoβ : BVerfG 24.03.22 – 1 BvR 2000/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 29, s. 2099-2100. 
  článek

  článek

 2. Zivilprozessuale Maβnahmen zur Bekämpfung von „Hass im Netz“.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 2, s. 53-63. 
  článek

  článek

 3. Občanský soudní řád : komentář / Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Jiří Doležílek a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxix, 1804 stran . ISBN 978-80-7400-828-3   Signatura M 8924
  OP
  Občanský soudní řád

  kniha

 4. Subsidiární použití občanského soudního řádu v exekučním řízení.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 2, s. 14-17. 
  článek

  článek

 5. Podstata dražeb prováděných exekutorem podle § 76 odst. 2 EŘ.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 2, s. 18-23. 
  článek

  článek

 6. Die Terminsverlegung – Prozessführung in Zeiten der Corona-Pandemie.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 48, s. 3495-3500. 
  článek

  článek

 7. Praktikum civilního procesu / Radka Zahradníková a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 427 stran . ISBN 978-80-7380-785-6   Signatura M 8613
  OP
  Praktikum civilního procesu

  kniha

 8. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. Kniha I. § 1-78g občanského soudního řádu.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . 535 stran . ISBN 978-80-7598-366-4   Signatura M 8388/1
  OP
  Občanské soudní řízení

  kniha

 9. Občanské soudní řízení : soudcovský komentář. Kniha II. § 79-180 občanského soudního řádu.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . 647 stran . ISBN 978-80-7598-369-5   Signatura M 8388/2
  OP
  Občanské soudní řízení

  kniha

 10. Vedlejší intervence a opravné prostředky v civilním řízení.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 27, (2019), č. 1, s. 85-94. 
  článek

  článek