Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 10  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nedobrovolná hospitalizace"
 1. Institut pacientského důvěrníka jako cesta ke zlepšení přístupu lidí v nedobrovolné hospitalizaci ke spravedlnosti.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 3, s. 95-98. 
  článek

  článek

 2. Medicínské právo / Jolana Těšinová, Tomáš Doležal, Radek Policar.    Praha : C. H. Beck, 2019 . xxxiii, 460 stran . ISBN 978-80-7179-318-2   Signatura M 8359
  SO
  Medicínské právo

  kniha

 3. Dokazování znaleckým posudkem v řízení o vyslovení přípustnosti převzetí do zdravotního ústavu proti vůli umístěné osoby : nález ÚS z 20. 11. 2018, sp. zn. I. ÚS 2647/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 2, s. 49. 
  článek

  článek

 4. Užití omezovacích prostředků v průběhu nedobrovolné hospitalizace s důrazem na užití síťových lůžek.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 8, s. 774-792. 
  článek

  článek

 5. Procedural regulation of involuntary hospitalization according to the legal order of the Czech Republic in comparison with German legislation.   -- In:  International and comparative law review -- ISSN 1213-8770. -- Vol. 19 (2019), no. 2, s. 266-284. 
  článek

  článek

 6. Involuntary hospitalisation of mentally ill individuals : X v Russia.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- 2018, no. 3, s. 295-297. 
  článek

  článek

 7. Povinnost jmenovat znalce v řízení o vyslovení přípustnosti převzetí do zdravotního ústavu proti vůli umístěné osoby : nález ÚS z 27. 2. 2018, sp. zn. II. ÚS 2545/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 5, s. 153. 
  článek

  článek

 8. Věc Červenka proti České republice : rozsudek senátu (1. sekce). Číslo stížnosti 62507/12. Datum 13. 10. 2016.   -- In:  Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva -- ISSN 1212-2211. -- Roč. 20, (2017), č. 1, s. 58. 
  článek

  článek

 9. Věc Bureš proti České republice. (Soudní přezkum krátkodobé nedobrovolné hospitalizace) : rozhodnutí výboru o přijatelnosti (5. sekce) číslo stížnosti 5081/11 datum 9.10.2012.   -- In:  Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva -- ISSN 1212-2211. -- Roč.16, (2013), č.4, s.283. 
  článek

  článek

 10. Ochrana práv pacienta při nedobrovolné hospitalizaci.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 22, (2013), č.7, s. 27-32. 
  článek

  článek