Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 50  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 9 07"
 1. Alexyho teorie proporcionality : kritická reflexe.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 159, (2020), č. 12, s. 905-926. 
  článek

  článek

 2. Žaloby na určení vlastnického práva státu podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.   -- In:  Revue církevního práva -- ISSN 1211-1635. -- Roč. 25, (2019), č. 2, s. 63-80. 
  článek

  článek

 3. In favorem restitutionis - teorie a praxe.   -- In:  Revue církevního práva -- ISSN 1211-1635. -- Roč. 25, (2019), č. 3, s. 81-96. 
  článek

  článek

 4. Princip legitimního očekávání při církevních restitucích : nález Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2019, sp. zn. III. ÚS 3397/17.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 52, (2019), č. 4, s. lviii-lx. 
  článek

  článek

 5. Zdanění finanční náhrady v rámci církevních restitucí.   -- In:  Právo a bezpečnost -- ISSN 2336-5323. -- 2019, č. 1, s. 8-19. 
  článek

  článek

 6. Užití interpretativních a jiných typů výroků v judikatuře Ústavního soudu.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 6, s. 21-30. 
  článek

  článek

 7. Zdanění církevních restitucí ve světle zásady pacta sunt servanda.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 12, s. 26-30. 
  článek

  článek

 8. Zdanění církevních restitucí : nález ÚS z 1. 10. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 5/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 11-12, s. 356-358. 
  článek

  článek

 9. Parlament a judicializace politiky : reflexe rozhodovací činnosti Ústavního soudu České republiky v poslaneckých debatách.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 27, (2018), č. 5, s. 3-14. 
  článek

  článek

 10. Majetek obce. Restituce : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2016, sp. zn. 28 Cdo 4946/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 1, s. 11-15. 
  článek

  článek