Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 41  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 42 03"
 1. Ústavnost liniového zákona - analýza nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2022 sp. zn. Pl. ÚS 39/18 (114/2022 Sb.).   -- In:  České právo životního prostředí -- ISSN 1213-5542. -- Roč. 22, (2022), č. 2 (64), s. 83-99. 
  článek

  článek

 2. Nucený odkup akcií minoritních společníků.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 31, (2022), č. 6, s. 4-10. 
  článek

  článek

 3. Rozhodnutí, které se může dotýkat i tzv. rodinných spolků.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 1, s. 9-11. 
  článek

  článek

 4. Společné jmění manželů a rok 2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 3, s. 88-98. 
  článek

  článek

 5. Nesezdané soužití jako alternativa, nebo plnohodnotný základ rodinného života?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 4, s. 123-134. 
  článek

  článek

 6. Podmínky výmazu právnické osoby dle § 82 odst. 1 VeřRej.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 17, s. 599-600. 
  článek

  článek

 7. K oceňování věcí v řízení o vypořádání společného jmění manželů podle občanského zákoníku : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2020, sp. zn. 22 Cdo 1205/2019.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 12, s. 51-56. 
  článek

  článek

 8. Neústavní nečinnost zákonodárce.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 15 (2020), no. 2, 3 , s. 149-164. 
  článek

  článek

 9. Nejvyšší soud České republiky: Církevní restituce: státní podniky a zánik práva hospodaření podle § 57 MajČR : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 10. 6. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1050/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 18, s. 643-646. 
  článek

  článek

 10. Společné jmění manželů, vypořádání SJM, cena věci (o. z.) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2020, sp. zn. 22 Cdo 1205/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 10, s. 1631-1642. 
  článek

  článek


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.