Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 16  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 31 10"
 1. Rozhodování o návrhu na ustanovení zástupce asistentem soudce : usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2020, č. j. 8 As 120/2020-41.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 56-60. 
  článek

  článek

 2. Umění nesouhlasu : disenty v kontextu legitimity soudních rozhodnutí.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 30, (2021), č. 4, s. 1-11. 
  článek

  článek

 3. Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti : ale co to znamená?.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 11, s. 940-947. 
  článek

  článek

 4. Úřední osoba z pohledu trestního práva s vybranými příklady.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 1, s. 54-59. 
  článek

  článek

 5. K oprávnění vyšších soudních úředníků rozhodovat o zastavení exekuce : nález sp. zn. Pl. ÚS 32/18 ze dne 30. 7. 2019.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 12, (2020), č. 1, s. 21. 
  článek

  článek

 6. Zahlazení odsouzení jinou osobou nežli soudcem?.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 23, (2019), č. 3, s. 21-27. 
  článek

  článek

 7. Aktuality : judikatura.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 9, s. 273. 
  článek

  článek

 8. K aplikaci § 43 OSŘ u elektronického platebního rozkazu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 4, s. 138-141. 
  článek

  článek

 9. Řízení před soudem: doručování advokátovi (zástupci účastníka) do datové schránky : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 5. 2015, čj. 7 Afs 60/2015-32.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 13, (2015), č. 9, s. 826-831. 
  článek

  článek

 10. Řízení o námitkách proti rozhodnutím vyššího soudního úředníka nebo asistenta soudce.   -- In:  Rekodifikace & praxe -- ISSN 1805-6822. -- Roč.2, (2014), č. 4, s. 27-32. 
  článek

  článek