Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 55  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 3 02"
 1. Přestupek nelegálního provozování internetové hazardní hry.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 55, (2022), č. 1, s. 1-20. 
  článek

  článek

 2. Vybrané problematické okruhy agenturního zaměstnávání v poměrech české a německé právní úpravy = Selected issues of temporary agency work in Czech and German legal systems.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 30, (2022), č. 1, s. 7-47. 
  článek

  článek

 3. Vymezení okruhu trestných činů, jejichž pachatelům by měla být odebírána DNA pro účely budoucí identifikace a stanovení doby uchování profilu DNA v Národní databázi DNA = Definition of the range of crimes whose perpetrators should have their DNA taken for the purpose of their future identification and the determination of the retention period of the DNA profile stored in the National DNA Database.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 30, (2022), č. 3, s. 523-546. 
  článek

  článek

 4. Posouzení přiměřenosti výše pokuty za přestupek.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 55, (2022), č. 3-4, s. 149-159. 
  článek

  článek

 5. Legitimita, proporcionalita a doktrína vyloučených důvodů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 7, s. 491-509. 
  článek

  článek

 6. Legislativní úprava daně z prázdných bytů a možnost její aplikace v českém právním prostředí ve světle judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 2, s. 92-105. 
  článek

  článek

 7. Prodloužení lhůty upravující zánik odpovědnosti za přestupek je v rozporu se zákazem retroaktivity v neprospěch obviněného při posuzování trestnosti : nález pléna Ústavního soudu ze dne 4. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 15/19.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 2, s. lxvii-lxxii. 
  článek

  článek

 8. Krátce ke správnímu trestání ze strany Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 4, s. 237-246. 
  článek

  článek

 9. Ústavní aspekty intertemporálních ustanovení právních předpisů.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 22, s. 779-786. 
  článek

  článek

 10. Princip proporcionality v právní úpravě lhůt při správě daní.   -- In:  Daně a finance -- ISSN 1801-6006. -- Roč. 26, (2018), č. 1, s. 14-23. 
  článek

  článek


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.