Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 66  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 19 93"
 1. Právo na účinné vyšetřování plynoucí z práva na život : nález ÚS z 26. 11. 2021, sp. zn. II. ÚS 1886/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 3, s. 82-84. 
  článek

  článek

 2. Časová působnost trestních zákonů a intertemporální účinky novelizací trestních předpisů.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 4, s. 189-205. 
  článek

  článek

 3. Zrušení části ustanovení § 289 odst. 3 trestního zákoníku, zmocňujícího vládu ke konkretizaci pojmu množství větší než malé : nález pléna Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 98/20.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. iii, s. lxxx-lxxxvi. 
  článek

  článek

 4. Legitimita, proporcionalita a doktrína vyloučených důvodů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 7, s. 491-509. 
  článek

  článek

 5. Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti : ale co to znamená?.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 11, s. 940-947. 
  článek

  článek

 6. Lhůta pro svolání valné hromady.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 2, s. 17-33. 
  článek

  článek

 7. Částečná neplatnost právního jednání v českém právním řádu.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 4, s. 233-260. 
  článek

  článek

 8. Hodnoty v právnickém vzdělání = Values and legal education.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 28, (2020), č. 3, s. 353-371. 
  článek

  článek

 9. Hodnoty v právnickém vzdělání = Values and legal education.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 3, s. 353-371. 
  článek

  článek

 10. Prodloužení lhůty upravující zánik odpovědnosti za přestupek je v rozporu se zákazem retroaktivity v neprospěch obviněného při posuzování trestnosti : nález pléna Ústavního soudu ze dne 4. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 15/19.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 2, s. lxvii-lxxii. 
  článek

  článek