Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 64  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 1 08"
 1. Difúzní přezkum, okrajová nesouladnost a právní jistota.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 2, s. 10-21. 
  článek

  článek

 2. Ústavnost liniového zákona - analýza nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2022 sp. zn. Pl. ÚS 39/18 (114/2022 Sb.).   -- In:  České právo životního prostředí -- ISSN 1213-5542. -- Roč. 22, (2022), č. 32 (64), s. 83-99. 
  článek

  článek

 3. Soudcovský minimalismus jako styl soudcovského rozhodování.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 4, s. 110-113. 
  článek

  článek

 4. K odpovědnosti prezidenta republiky za jednání, které není výkonem funkce.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 8, s. 617-635. 
  článek

  článek

 5. Kam Ústavní soud nechodí (a nejen o tom).   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 11, s. 899-918. 
  článek

  článek

 6. Determinants of judicial decision-making : the state of the art and the Czech perspective.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 10, (2020), no. 2, s. 106-129. 
  článek

  článek

 7. Doktrína soudcovského rozhodování judicial restraint.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 52, (2019), č. 4, s. xlii-liv. 
  článek

  článek

 8. Poměřovat, anebo nepoměřovat sociální práva? K otázce, zda lze test racionality považovat za variaci na metodu proporcionality.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 15-27. 
  článek

  článek

 9. Možnost individuálních stížností na porušení sociálních práv.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 28-35. 
  článek

  článek

 10. O ústavním požadavku na zaručení lidsky důstojného existenčního minima : pár poznámek k soudnímu přezkumu zásahů do sociálních práv.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 36-44. 
  článek

  článek