Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 7  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu IV ÚS 3638 15"
 1. Odpovědnost státu za škodu. Notář. Pozastavení výkonu funkce notáře. Ušlý zisk : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. 30 Cdo 1120/2020.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 10, s. 586-592. 
  článek

  článek

 2. Odpovědnost státu za škodu, náhrada nemajetkové újmy (o. z.) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2019, sp. zn. 30 Cdo 2301/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 4, s. 689-699. 
  článek

  článek

 3. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci - ve prospěch jednotlivce nebo veřejné moci?.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 8, s. 793-802. 
  článek

  článek

 4. Několik poznámek k náhradě škody způsobené výkonem veřejné moci.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 22, s. 788-793. 
  článek

  článek

 5. Odpovědnost za škodu způsobenou profesní komorou při výkonu veřejné moci.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 26, (2017), č. 4, s. 23-32. 
  článek

  článek

 6. Odškodnění za pochybení v rámci kárných řízení proti advokátům : nález ÚS z 28. 2. 2017, sp. zn. IV. ÚS 3638/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 5, s. 153. 
  článek

  článek

 7. Z jednání představenstva ČAK.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 5, s. 68. 
  článek

  článek