Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 85  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu IV ÚS 301 05"
 1. Od tradice k technologii = From tradition to technology : citační analýza a proměny práce s judikaturou = citation analysis and changes in how we use case law.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 31, (2023), č. 2, s. 433-446. 
  článek

  článek

 2. Mezisoudní dialog skrze konkrétní kontrolu norem: jak spolu obecné soudy a Ústavní soud komunikují a proč čl. 95 odst. 2 Ústavy slouží jako zbraň moci soudní? = Judicial dialogue through constitutional referrals: how do ordinary courts and the Constitutional court communicate with each other and why does Article 95(2) of the Constitution serve as a weapon of the judiciary?.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 31, (2023), č. 4, s. 835-860. 
  článek

  článek

 3. K platnosti smlouvy o nájmu věci pronajaté více smlouvami několika zájemcům : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2021, sp. zn. 31 Cdo 3679/2020.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 1-2, s. 60-64. 
  článek

  článek

 4. Nejvyšší soud České republiky: Ke stanovení výše náhrady za osobní poskytování péče osobě stižené plnou či částečnou nesoběstačností : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 10. 11. 2021, sp. zn. 31 Cdo 1904/2021.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 4, s. 149-151. 
  článek

  článek

 5. Pravomoc rozhodovat o dělení náhradního pozemku v restituci.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 30, (2022), č. 2, s. 33-37. 
  článek

  článek

 6. Rozhodování o přikázání věci jinému senátu nebo soudu podle § 262 TrŘ ve světle judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 3, s. 125-134. 
  článek

  článek

 7. K řešení kompetenčních střetů mezi ústavními soudy členských států EU a Soudním dvorem EU.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 5, s. 26-33. 
  článek

  článek

 8. Tvrzené zkrácení veřejných subjektivních práv jako základ aktivní procesní legitimace k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2431/21.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 55, (2022), č. 7-8, s. 442-461. 
  článek

  článek

 9. Precedenční závaznost judikatury Ústavního soudu v praxi : ovlivnil nález sp. zn. II. ÚS 482/18 rozhodování obecných soudů o podmíněném propuštění?.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 7-8, s. 33-45. 
  článek

  článek

 10. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2020 : 1..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 1, s. 21-27. 
  článek

  článek


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.