Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 16  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu III ÚS 686 02"
 1. K pojmu veřejné prostředky v právu na informace.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 11, s. 400-409. 
  článek

  článek

 2. Obchodní korporace s účastí státu (v širším slova smyslu) a právo veřejnosti na informace.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 7, s. 234-253. 
  článek

  článek

 3. Poskytování informací o platech - případová studie soudů na volném poli.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 51, (2018), č. 8, s. 489-509. 
  článek

  článek

 4. Právo na informace: soukromoprávní společnost jako veřejná instituce : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 3. 2016, čj. 2 As 155/2015-84.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 14, (2016), č. 6, s. 619-635. 
  článek

  článek

 5. Princip otevřenosti a transparentnosti v kontextu dobré správy.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 11 (2016), no. 2, s. 35-45. 
  článek

  článek

 6. Správní orgány jako subjekty správního řízení (vybrané otázky).   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 9 (2014), suppl. 5, s. 17-24. 
  článek

  článek

 7. Dopady zákona o svobodném přístupu k informacím na soukromé osoby ve světle nejnovější judikatury.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 20, s. 695-701. 
  článek

  článek

 8. Veřejná instituce a informační povinnost.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.22, (2014), č. 15-16, s. 557-561. 
  článek

  článek

 9. Právo na informace: poskytování informací členům zastupitelstva obce : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19.2.2013, čj. 8 Aps 5/2012-47.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 11, (2013), č.7, s. 695-700. 
  článek

  článek

 10. K návrhu novelizace zákona o svobodném přístupu k informacím.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 46, (2013), č. 4-5, s. 236, 269-295. 
  článek

  článek