Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 7  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu III ÚS 17 95"
 1. K naléhavému právnímu zájmu opomenutého podílového spoluvlastníka na určení neúčinnosti rozhodnutí většinového spoluvlastníka v záležitosti nikoliv neodkladné : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2020, sp. zn. 22 Cdo 1641/2020.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 6, s. 52-57. 
  článek

  článek

 2. Vrchní soud v Praze: Návrh na určení neplatnosti rozhodnutí představenstva o prohlášení akcií za neplatné. Aktivní legitimace dědice jako správce pozůstalosti k uplatnění nároku na výměnu akcií, jež spadají do dědictví. Vlastnictví zaevidovaných neodevzdaných listinných akcií na technickém účtu : rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 9. 2020, sp. zn. 14 Cmo 45/2019.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 4, s. 299-302. 
  článek

  článek

 3. Nejvyšší soud České republiky: Žaloba na určení vlastnického práva a řízení o povolení stavby. Určení vlastnického práva k současné věci : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 25. 2. 2020, sp. zn. 22 Cdo 2826/2019.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 13-14, s. 507-508. 
  článek

  článek

 4. Incidenční spory : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2018, sp. zn. 29 Cdo 6037/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 7, s. 1239-1249. 
  článek

  článek

 5. Žaloba určovací, veřejná soutěž : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 10. 2. 2016, sp. zn. 31 Cdo 4001/2013.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 2, s. 306-312. 
  článek

  článek

 6. Nejvyšší soud České republiky: aktivní věcná legitimace a naléhavý právní zájem účastníka obchodní veřejné soutěže na určení neplatnosti smlouvy, uzavřené v rámci obchodní veřejné soutěže mezi vyhlašovatelem soutěže a jiným účastníkem : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 10. 2. 2016, sp. zn. 31 Cdo 4001/2013.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 13-14, s. 504-506. 
  článek

  článek

 7. Naléhavý právní zájem na určení, že jiné osoby nejsou členy družstva : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 25.6.2013, sp.zn. 29 Cdo 3736/2012.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.22, (2014), č.4, s. 148-149. 
  článek

  článek