Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 6  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu II ÚS 596 02"
 1. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci - ve prospěch jednotlivce nebo veřejné moci?.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 8, s. 793-802. 
  článek

  článek

 2. Jak finančně kompenzovat tzv. další nemajetkové újmy při ublížení na zdraví?.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 9, s. 35-40. 
  článek

  článek

 3. Dobrovolná odpovědnost státu za škodu způsobenou notářským zápisem o právním jednání.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 155, (2016), č. 2, s. 171-182. 
  článek

  článek

 4. K justifikaci pravidla o nezávislosti uplatňování soukromého práva na uplatňování práva veřejného.   -- In:  Právník -- ISSN 0324-7007. -- Roč. 153, (2014), č. 11, s. 1007-1033. 
  článek

  článek

 5. Poučovací povinnost soudu. Poučení podle § 118a o.s.ř. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Promlčení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.června 2012, sp.zn. 31 Cdo 619/2011.   -- In:  Soudní judikatura z oblasti: občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč.16, (2012), č.11, s. 871-882. 
  článek

  článek

 6. Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 20.6.2012, sp.zn. 31 Cdo 619/2011.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 64, (2012), č.9, s.1231-1242. 
  článek

  článek