Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 16  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu II ÚS 2221 07"
 1. Obchodní znehodnocení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 9, s. 305-316. 
  článek

  článek

 2. Insolvenční řízení. Oddlužení. Nepoctivý záměr dlužníka : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2019, sp. zn. 29 NSČR 41/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 6, s. 414-426. 
  článek

  článek

 3. "Lovci dopravních nehod" a plnění z povinného ručení : nález ÚS ze 14. 2. 2018, sp. zn. IV. ÚS 2043/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 4, s. 125-124. 
  článek

  článek

 4. Účelně vynaložené náklady za pronájem náhradního vozidla : nález ÚS z 24. 7. 2018, sp. zn. I. ÚS 3831/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 10, s. 317-319. 
  článek

  článek

 5. K nároku na náhradní vozidlo po rozhodnutí pojišťovny o totální škodě : nález Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2018, sp. zn. I. ÚS 3831/17.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 10, s. 49-51. 
  článek

  článek

 6. Sankční povaha přiměřeného zadostiučinění v nekalé soutěži.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 6, (2018), č. 12, s. 20-26. 
  článek

  článek

 7. Skutečná škoda na vozidle : nález ÚS z 27. 4. 2017, sp. zn. II. ÚS 795/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 6, s. 187-189. 
  článek

  článek

 8. Princip plného odškodnění u "totální" škody na vozidle : nález ÚS z 6. 6. 2017, sp. zn. II. ÚS 155/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 9, s. 283. 
  článek

  článek

 9. Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 3931/2013.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 67, (2015), č. 2, s. 234-249. 
  článek

  článek

 10. Dobré mravy. Vyklizení nebytových prostor. Insolvence. Konkurs. Společný zájem věřitelů : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Cdo 3931/2013.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 19, (2015), č. 9, s. 691-704. 
  článek

  článek