Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 25  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu II ÚS 2014 07"
 1. The contradictory principle in the Czech criminal process and its manifestations before court.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 11, (2021), no. 1, s. 104-125. 
  článek

  článek

 2. Návrh trestu v obžalobě a jeho možná úskalí.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 18, (2020), č. 4, s. 15-22. 
  článek

  článek

 3. Nestrannost soudce při dokazování v trestním řízení.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 23, (2019), č. 3, s. 10-20. 
  článek

  článek

 4. Odklony v justiční praxi : 1. část.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 18, (2019), č. 9, s. 177-186. 
  článek

  článek

 5. Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1425/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 9, s. 1562-1579. 
  článek

  článek

 6. K některým aspektům obžaloby a postavení státního zástupce v hlavním líčení podle paragrafovaného znění návrhu nového trestního řádu.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 17, (2019), č. 3, s. 17-23. 
  článek

  článek

 7. Trest propadnutí majetku, peněžitý trest, neslučitelnost trestních sankcí, zásada přiměřenosti trestní sankce, ukládání trestu : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 2016, sp. zn. 8 Tdo 383/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 3, s. 419-439. 
  článek

  článek

 8. Úvěrový podvod, přikázání věci, řízení o dovolání : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 7. 2017, sp. zn. 8 Tdo 308/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 5, s. 815-826. 
  článek

  článek

 9. Úloha soudce a aktivita stran při provádění výslechu svědka v řízení před soudem.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 22, (2018), č. 1, s. 13-20. 
  článek

  článek

 10. Rozsah poučovací povinnosti soudu v trestním řízení - komentář.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 21, (2017), č. 1, s. 9-10. 
  článek

  článek