Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 7  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu II ÚS 1098 10"
 1. Řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky. Aplikace § 274 TrZ v rozhodovací praxi.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 17, (2018), č. 3, s. 57-63. 
  článek

  článek

 2. K principu subsidiarity trestní represe : nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2018, sp. zn. II. ÚS 1152/17.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 9, s. 51-54. 
  článek

  článek

 3. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.11.2012, sp.zn. 8 Tdo 1219/2012.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 66, (2014), č.5, s.709-720. 
  článek

  článek

 4. Limity trestní represe při pobytu neplatiče výživného v cizině.   -- In:  Státní zastupitelství -- Roč. 12, (2014), č. 2, s. 48-53. 
  článek

  článek

 5. Monistický systém řízení akciové společnosti : výkladové otazníky. (2. část).   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 5, (2013), č.4, s. 97-104. 
  článek

  článek

 6. Trestní odpovědnost jako prostředek ultima ratio.   -- In:  Kriminalistika -- ISSN 1210-9150. -- Roč.45, (2012), č.3, s.161-172. 
  článek

  článek

 7. Tahle země není pro slabý : vstupní hypotézy minimálního využití derivativních žalob.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 3, (2011), č.3, s.77-80. 
  článek

  článek