Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 17  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu I ÚS 987 07"
 1. Služebnost : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2019, sp. zn. 22 Cdo 1187/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 1, s. 7-15. 
  článek

  článek

 2. Některé otázky důkazního břemene ve sporech o náhradu škody způsobené vadou výrobku.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 4, s. 260-270. 
  článek

  článek

 3. Míra důkazu a důkazní břemeno v kontextu hodnocení důkazů v soudní praxi.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 1, s. 25-33. 
  článek

  článek

 4. K fenoménu hromadné žaloby.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 13-14, s. 489-496. 
  článek

  článek

 5. Judikatura NS: aktuální trendy v oblasti věcných práv.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 4, s. 110-114. 
  článek

  článek

 6. Comments on the approach to human dignity in case law.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 8, (2018), no. 3, s. 284-294. 
  článek

  článek

 7. Dobrá víra a neoprávněná stavba. Důkazní břemeno o nedostatku dobré víry stavebníka a vysvětlovací povinnost procesní strany nezatížené důkazním břemenem : rozsudek NS z 31. 1. 2017, sp. zn. 22 Cdo 4925/2016.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 7-8, s. 235-237. 
  článek

  článek

 8. Osvobození od soudního poplatku : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2016, sp. zn. 29 Cdo 5069/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 20, (2016), č. 10, s. 797-802. 
  článek

  článek

 9. O právech a povinnostech v rodinném právu.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensis -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 10 (2015), 3, s. 31-39. 
  článek

  článek

 10. Povinnost podrobit se odběru genetického materiálu v řízení o popření otcovství : nález ÚS z 9. 12. 2014, sp. zn. II. ÚS 2964/12.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 3, s. 87-89. 
  článek

  článek


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.