Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 3  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu I ÚS 86 95"
 1. Změna smlouvy uzavřené formou notářského zápisu. Odchýlení se od dohody o zúžení SJM. Závaznost rozsudku ve vlastnickém sporu pro třetí osoby. § 40 odst. 2, § 143a odst. 1 ObčZ : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29.2.2012, sp.zn. 22 Cdo 3541/2009.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 20, (2012), č.13-14, s.514-515. 
  článek

  článek

 2. Zúžení společného jmění manželů : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. února 2012, sp.zn. 22 Cdo 3541/2009.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč.18, 2012, č. 5, s. 22-24. 
  článek

  článek

 3. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.2.2012, sp.zn. 22 Cdo 3541/2009.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 64, (2012), č. 9, s. 1264-1268. 
  článek

  článek