Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 11  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu I ÚS 670 02"
 1. Ke smlouvě o poskytnutí příplatku jako druhu smlouvy o poskytnutí majetku právnické osobě.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 31, (2022), č. 7-8, s. 28-44. 
  článek

  článek

 2. Částečná neplatnost právního jednání v českém právním řádu.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 4, s. 233-260. 
  článek

  článek

 3. Limity smluvní svobody při uzavírání smluv s nezletilým v občanském právu a k souvisejícím trestněprávním otázkám.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 5-6, s. 7-18. 
  článek

  článek

 4. Ústavněprávní limity ochrany "duševního majetku" a práva vydavatelů tiskových publikací.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 159, (2020), č. 2, s. 142-165. 
  článek

  článek

 5. Autorskoprávní public domain a obecná svoboda jednání.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 8, s. 753-773. 
  článek

  článek

 6. K významu nálezu Ústavního soudu o souběhu funkcí : výklad soukromého práva vždy ve prospěch svobody (část II.).   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 6, (2018), č. 3, s. 16-22. 
  článek

  článek

 7. Odpovědnost advokáta, který žádá po klientovi, aby soudu předložil vědomě nepravdivé či zavádějící důkazy : nález Ústavního soudu ze dne 17. 8. 2018, sp. zn. II. ÚS 644/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 11, s. 48-53. 
  článek

  článek

 8. Smlouva o postoupení pohledávky. Odstoupení od smlouvy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. října 2014, sp. zn. 29 Cdo 1586/2012.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 19, (2015), č. 10, s. 763-773. 
  článek

  článek

 9. Vybrané otázky aplikace intertemporálních pravidel přechodných ustanovení občanského zákoníku na smlouvy.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 22, s. 771-778. 
  článek

  článek

 10. Předvídatelnost, retroaktivita a zpětné působení práva.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 155, (2016), č. 3, s. 233-260. 
  článek

  článek


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.