Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 8  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu I ÚS 4227 12"
 1. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Škoda způsobená nesprávným úředním postupem. Náhrada nemateriální újmy. Přiměřená délka řízení. Likvidace dědictví : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2018, sp. zn. 30 Cdo 4962/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 2, s. 71-79. 
  článek

  článek

 2. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci - ve prospěch jednotlivce nebo veřejné moci?.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 8, s. 793-802. 
  článek

  článek

 3. Náhrada nákladů řízení : odměna advokáta za uplatnění nároku na náhradu újmy u příslušného ústředního správního úřadu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 4, s. 22-27. 
  článek

  článek

 4. Odpovědnost státu za škodu - důkazní břemeno : usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 24. 7. 2014, sp. zn. II. ÚS 1430/14.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2015, č. 7-8, s. 71-75. 
  článek

  článek

 5. Demokratický právní stát v judikatuře Ústavního soudu ČR.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensis -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 10 (2015), no. 3, s. 41-55. 
  článek

  článek

 6. Nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 4227/12 : datum rozhodnutí 12.května 2014.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 23, (2014), č.3, s. 48-49. 
  článek

  článek

 7. Stanovení výše zadostiučinění za nemajetkovou újmu : nález ÚS z 12.5.2014, sp.zn. I. ÚS 4227/12.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2014), č. 7-8, s. 253-255. 
  článek

  článek

 8. Kolik stojí průtahy v řízení? : nálezy Ústavního soudu ze dne 29.4.2014, sp.zn. I. ÚS 2551/14 a ze dne 12.5.2014, sp.zn. I. ÚS 4227/12.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2014, č. 9, s. 52-54. 
  článek

  článek