Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 5  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu I ÚS 349 17"
 1. Darování, výměnek (o. z.), katastr nemovitostí : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2019, sp. zn. 22 Cdo 2769/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 6, s. 1043-1059. 
  článek

  článek

 2. Žaloby na určení vlastnického práva státu podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.   -- In:  Revue církevního práva -- ISSN 1211-1635. -- Roč. 25, (2019), č. 2, s. 63-80. 
  článek

  článek

 3. K (ne)možnosti prolomení tzv. blokačního ustanovení § 29 VlVzP ve prospěch restituenta : nález ÚS z 21. 6. 2017, sp. zn. III. ÚS 1862/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 9, s. 281-282. 
  článek

  článek

 4. ÚS: blokační paragraf platí.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 7-8, s. 8. 
  článek

  článek

 5. Autonomie vůle stran a otázka propadné zástavy : nález ÚS z 25. 7. 2017, sp. zn. I. ÚS 34/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 10, s. 316. 
  článek

  článek