Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 16  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu I ÚS 3061 11"
 1. Nabytí vlastnického práva k nemovité věci od nevlastníka.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 1, s. 8-12. 
  článek

  článek

 2. Ústavná sťažnosť a opravné prostriedky v civilnom procese.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 68, (2016), č. 3, s. 245-271. 
  článek

  článek

 3. Nejvyšší soud České republiky: nabytí nemovitosti od nevlastníka podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 9. 3. 2016, sp. zn. 31 Cdo 353/2016.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 12, s. 451-452. 
  článek

  článek

 4. Předvídatelnost, retroaktivita a zpětné působení práva.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 155, (2016), č. 3, s. 233-260. 
  článek

  článek

 5. Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 1168/2013.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 67, (2015), č. 2, s. 250-269. 
  článek

  článek

 6. Určovací žaloba k ochraně vlastnického práva a legitimní očekávání.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 9 (2014), suppl. 4, s. 25-32. 
  článek

  článek

 7. Nabytí vlastnictví nemovitosti v dobré víře od nevlastníka : rozsudek občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 1168/2013.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 2, s. 70-74. 
  článek

  článek

 8. K rozsudku Nejvyššího soudu ČR o nemožnosti nabytí vlastnictví k nemovitosti od neoprávněného a jeho všem variacím.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 22, 2014, č. 11, s. 400-404. 
  článek

  článek

 9. Posuzování smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva uzavřené před Rc 45/2009. Vydržení vlastnického práva k nemovitosti dle neplatné smlouvy o zajišťovacím převodu : rozsudek NS z 28.5.2014, sp.zn. 30 Cdo 1685/2014.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2014), č. 7-8, s. 266-268. 
  článek

  článek

 10. Nadobudnutie vlastníctva od neoprávneného ako prejav ochrany dobrej viery v komparatívnom súkromnom práve.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.21, (2013), č.7, s.239-247. 
  článek

  článek