Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 38  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu I ÚS 1586 09"
 1. Povaha rozhodnutí o nárocích na náhradu nemajetkové újmy z titulu práva na ochranu osobnosti.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 42-45. 
  článek

  článek

 2. Částečná neplatnost právního jednání v českém právním řádu.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 4, s. 233-260. 
  článek

  článek

 3. Násobná a sankční náhrada škody.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 10, s. 343-348. 
  článek

  článek

 4. Ochrana osobnosti, náhrada při újmě na přirozených právech člověka (o. z.), právo na informace, právo na soukromý a rodinný život : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2020, sp. zn. 25 Cdo 27/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 7, s. 1123-1136. 
  článek

  článek

 5. Trestný čin pomluvy : k jeho místu v trestním právu, subsidiaritě trestní represe a sankční náhradě újmy - 2. část.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 17, s. 583-591. 
  článek

  článek

 6. Přiměřené zadostiučinění v nekalé soutěži II. : peněžitá podoba přiměřeného zadostiučinění.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 1, s. 13-17. 
  článek

  článek

 7. Náhrada nemajetkové újmy (o. z.) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. 25 Cdo 894/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 7, s. 1273-1285. 
  článek

  článek

 8. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci - ve prospěch jednotlivce nebo veřejné moci?.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 8, s. 793-802. 
  článek

  článek

 9. Nejvyšší soud České republiky: Ke stanovení výše náhrady za nemajetkovou újmu při ztrátě osoby blízké : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 19. 9. 2018, sp. zn. 25 Cdo 894/2018.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 15-16, s. 561-566. 
  článek

  článek

 10. Vrchní soud v Praze: Ke střetu práva na obhajobu s právem na zvláštní ochranu dětí. K nemajetkové újmě : rozsudek Vrchního soudu v Praze z 12. 10. 2017, sp. zn. 2 To 79/2017.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 17, (2018), č. 1, s. 22-26. 
  článek

  článek