Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 207  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Náhrada nákladů"
 1. Ersatz von Verfahrenskosten nach einem Freispruch im Strafverfahren: Too little too late.   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 32, (2023), Heft 2, s. 109-118. 
  článek

  článek

 2. Keine Kostenerstattung für Rückholflüge wegen der Corona-Pandemie : EuGH 08.06.23 – C-49/22.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 36, 2023, s. 2629-2632. 
  článek

  článek

 3. Právo soudního exekutora na náhradu nákladů exekuce při zastavení řízení : nález sp. zn. I. ÚS 2434/21 ze dne 8. 11. 2022.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 15, (2023), č. 1, s. 38. 
  článek

  článek

 4. Rückwirkender Ausschluss von Schadenersatz für „wrongful birth“ : N. M. ua gg Frankreich (3.2.2022).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 1, s. 49-53. 
  článek

  článek

 5. Intellectual property licensing and transactions : theory and practice / by Jorge L. Contreras.    Cambridge : Cambridge University Press, 2022 . 1 online zdroj (xxiv, 636 stran) . ISBN 978-1009049436
  aa
  Intellectual property licensing and transactions

  počítačový soubor

 6. Nejvyšší soud České republiky: Ke stanovení výše náhrady za osobní poskytování péče osobě stižené plnou či částečnou nesoběstačností : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 10. 11. 2021, sp. zn. 31 Cdo 1904/2021.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 4, s. 149-151. 
  článek

  článek

 7. K některým specifikům rozhodování soudů o náhradě nákladů řízení při zpětvzetí žaloby.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 3, s. 29-31. 
  článek

  článek

 8. Úvahy nad institutem "sofistikovaného" zpětvzetí návrhu podle § 96 o. s. ř. a s tím spojenou náhradou nákladů řízení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 4, s. 49-51. 
  článek

  článek

 9. Stanovení výše náhrady nákladů řízení ve věcech návrhu na zrušení výživného : nález ÚS z 8. 2. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2108/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 4, s. 122. 
  článek

  článek

 10. Vyjádření účastníka řízení k úmyslu soudu využít moderačního práva dle § 150 OSŘ : nález ÚS z 25. 1. 2022, sp. zn. I. ÚS 3199/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 4, s. 123. 
  článek

  článek


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.