Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 65  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Motorová vozidla"
 1. Verfassungsmäβigkeit des Tatbestands „Verbotene Kraftfahrzeugrennen“ : BVerfG 09.02.22 – 2 BvL 1/20.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 16, s. 1160-1166. 
  článek

  článek

 2. BVerfG 09.02.22 – 2 BvL 1/20 : Verfassungsmäβigkeit des Tatbestands „Verbotene Kraftfahrzeugrennen“.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 4, s. 1160-1166. 
  článek

  článek

 3. Pravidla pro zápis změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel : nález ÚS z 9. 11. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 114/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 11. 
  článek

  článek

 4. Posuzování střetů cyklistů s řidiči motorových vozidel.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 6, s. 206-212. 
  článek

  článek

 5. Pojištění provozu autonomních vozidel de lege lata a de lege futura.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 14, (2022), č. 3, s. 190-199. 
  článek

  článek

 6. Pravidla pro zápis změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel : nález Ústavního soudu ze dne 9. 11. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 114/20.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 14, (2022), č. iii-iv, s. xciv-xcix. 
  článek

  článek

 7. Zákon o silničním provozu : komentář / Daniel Novopacký, Pavel Vetešník, Karel Bezděkovský.    Praha : Wolters Kluwer, 2022 . xvi, 895 stran . ISBN 978-80-7676-494-1   Signatura M 9152
  PZ
  Zákon o silničním provozu

  kniha

 8. Nejvyšší soud České republiky: exekuce: k podmínkám sepsání silničního motorového vozidla do soupisu movitých věcí povinného, je-li při soupisu předložen technický průkaz osvědčující vlastnictví třetí osoby : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 9. 9. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1330/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 1, s. 32-33. 
  článek

  článek

 9. Intelligente Agenten als Zeugen im Strafverfahren?.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 12, s. 612-620. 
  článek

  článek

 10. Promlčení nároku na plnění z garančního fondu : rozsudek NS z 28. 5. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3484/2019.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 16-18. 
  článek

  článek