Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 33  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Majetková újma"
 1. Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela : komentarz / Jędrzej Maksymilian Kondek.    Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021 . xxii, 122 stran . ISBN 978-83-8158-815-7   Signatura Z 4471
  SP
  Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

  kniha

 2. Damages liability of the EU for harm caused by excessive duration of court proceedings.   -- In:  European public law -- ISSN 1354-3725. -- Vol. 27, (2021), no. 2, s. 305-330. 
  článek

  článek

 3. Náhrada materiální újmy způsobené rezignací na politickou funkci v důsledku trestního stíhání : nález ÚS z 14. 1. 2021, sp. zn. I. ÚS 4293/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 3, s. 84. 
  článek

  článek

 4. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v agenturním zaměstnávání = Compensation for pecuniary and non-pecuniary damage in agency employment.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 29, (2021), č. 3, s. 595-616. 
  článek

  článek

 5. Nejvyšší soud České republiky: Obvyklá cena poškozeného neobvyklého vozu : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 25. 11. 2020, sp. zn. 25 Cdo 2679/2019.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 7, s. 263-264. 
  článek

  článek

 6. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v agenturním zaměstnávání = Compensation for pecuniary and non-pecuniary damage in agency employment.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 29, (2021), č. 3, s. 595-616. 
  článek

  článek

 7. Třetí osoby v rámci náhrady majetkové a nemajetkové újmy v agenturním zaměstnávání.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 12, s. 442-449. 
  článek

  článek

 8. Právo na nedotknutelnost osoby a úroky z prodlení : nález ÚS ze 26. 4. 2021, sp. zn. II. ÚS 2949/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 6, s. 198. 
  článek

  článek

 9. Poskytování náhrad za újmy vyvolané mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví po jejich zrušení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 6, s. 15-23. 
  článek

  článek

 10. Společenství vlastníků jednotek : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 2019, sp. zn. 26 Cdo 379/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 6, s. 1060-1065. 
  článek

  článek