Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 35  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Konkurzní řízení"
 1. Konkursní řízení. Bytové družstvo. Bytová jednotka : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 1. 2020, sp. zn. 29 Cdo 952/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 3, s. 205-208. 
  článek

  článek

 2. K přiznání náhrady nákladů řízení z tarifní hodnoty : nález Ústavního soudu ze dne 12. 1. 2021, sp. zn. I. ÚS 2079/19.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 4, s. 55-56. 
  článek

  článek

 3. Povaha sporu o náhradu škody vedeného úpadcem vůči správci konkursní podstaty : nález ÚS z 12. 1. 2021, sp. zn. I. ÚS 2079/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 4, s. 118. 
  článek

  článek

 4. Incidenční spory. Konkursní řízení. Pohledávka vázaná na splnění odkládací podmínky : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2020, sp. zn. 29 Cdo 1412/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 7-8, s. 482-486. 
  článek

  článek

 5. Podmienky odporovateľnosti právnych úkonov v konkurze : 2. časť.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 71, (2019), č. 5, s. 524-537. 
  článek

  článek

 6. Odporovateľnosť právnych úkonov v konkurze : komparácia amerického, nemeckého a slovenského právneho poriadku.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 69, (2017), č. 6-7, s. 881-904. 
  článek

  článek

 7. Analýza restitučních procesů v České republice : restituce a ostatní procesy transformující vlastnická práva / Karel Zeman.    Praha : Karolinum, 2016 . 186 stran . ISBN 978-80-2462-954-4   Signatura M 7412
  OP
  Analýza restitučních procesů v České republice

  kniha

 8. Náhrada škody : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2015, sp. zn. 29 Cdo 924/2013.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 68, (2015), č. 3, s. 421-438. 
  článek

  článek

 9. Konkurs. Vylučovací žaloba. Peněžité plnění. Dohlédací činnost soudu. Změna účtu. Odpovědnost za škodu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2014, sp. zn. 29 Cdo 704/2012.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 19, (2015), č. 6, s. 462-469. 
  článek

  článek

 10. Odpovědnost státu za marně vynaložené náklady při podání přihlášky : rozsudek NS z 29. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 594/2013 (Rc 23/2015).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 7-8, s. 278. 
  článek

  článek