Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 16  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Duševní útrapy"
 1. K pojmu další nemajetkové újmy v občanském zákoníku.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 1, s. 36-41. 
  článek

  článek

 2. ÚS: Trestní soudy se mají zabývat vinou a trestem, ne odškodňováním duševních útrap.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 30, (2022), č. 4, s. 56. 
  článek

  článek

 3. Haftung der Fluglinien für psychische Folgen eines Unfalls : EuGH 20.10.22 – C-111/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, Heft 51, 2022, s. 3701-3702. 
  článek

  článek

 4. Schockschadensersatz bei Verletzung oder Tötung eines Tieres.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 3, s. 118-123. 
  článek

  článek

 5. Náhrada škody zaměstnavatelem. Pracovní úraz. Duševní útrapy zaměstnancova dítěte : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 3. 2020, sp. zn. 21 Cdo 710/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 4, s. 264-270. 
  článek

  článek

 6. Odškodnění duševních útrap dle § 2958 ObčZ : nález ÚS z 9. 2. 2021, sp. zn. II. ÚS 1564/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 4, s. 116. 
  článek

  článek

 7. Náhrada škody, duševní útrapy (o. z.) [náhrada při újmě na přirozených právech člověka (o. z.)] : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2020, sp. zn. 25 Cdo 281/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 10, s. 1671-1677. 
  článek

  článek

 8. Nemajetková újma (o. z.), duševní útrapy (o. z.) [Náhrada při újmě na přirozených právech člověka (o. z.)], bolestné, ztížení společenského uplatnění, překážka věci rozsouzené (res iudicata) : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 11. 2017, sp. zn. 25 Cdo 2245/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 1, s. 129-135. 
  článek

  článek

 9. Odškodňování tzv. sekundárních obětí v Rakousku a v České republici.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 2, s. 42-46. 
  článek

  článek

 10. Z únorového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 21, (2019), č. 3, s. 32-34. 
  článek

  článek


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.