Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 60  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Aktivní legitimace"
 1. Nález Ústavního soudu České republiky III. ÚS 2329/21.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 32, (2023), č. 2, s. 47-48. 
  článek

  článek

 2. Aktivní legitimace k podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 15, (2023), č. 3, s. 169-173. 
  článek

  článek

 3. Přezkum opatření obecné povahy správními soudy : nález ÚS z 31. 1. 2023, sp. zn. III. ÚS 2329/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 4, s. 118-119. 
  článek

  článek

 4. Klagebefugnis von Verbraucherschutzverbänden bei Verstöβen gegen die DS-GVO : EuGH 28.04.22 – C-319/20.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 24, 2022, s. 1740-1744. 
  článek

  článek

 5. Aktivní legitimace zástavního věřitele v řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2021, č. j. 1 As 191/2021-92.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 5, s. 56-59. 
  článek

  článek

 6. K rozhodnutím ÚS a NS ohledně aktivní věcné legitimace k žalobě na určení (ne)existence zástavního práva : nález Ústavního soudu ze dne 15. 2. 2022, sp. zn. I. ÚS 45/21, rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2020, sp. zn. 21 Cdo 2132/2020.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 5, s. 63-66. 
  článek

  článek

 7. Tvrzené zkrácení veřejných subjektivních práv jako základ aktivní procesní legitimace k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2431/21.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 55, (2022), č. 7-8, s. 442-461. 
  článek

  článek

 8. Malé zamyšlení nad péčí řádného církevního hospodáře z pohledu platného práva a kanonického práva.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 6, s. 41-45. 
  článek

  článek

 9. Aktivní procesní legitimace k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy : nález ÚS z 19. 7. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2431/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 9, s. 281-282. 
  článek

  článek

 10. Limity přezkumu skutečností uváděných v návrhu na zápis do obchodního rejstříku.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 4, s. 2-23. 
  článek

  článek


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.