Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 34  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Římské právo soukromé"
 1. Zneužití práva v soukromém právu.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 3, s. 2-8. 
  článek

  článek

 2. Nakládání s cizí věcí v soukromém právu / Petr Dostalík.    Praha : Leges, 2020 . 151 stran . ISBN 978-80-7502-398-8   Signatura M 8599
  OP
  Nakládání s cizí věcí v soukromém právu

  kniha

 3. Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes / Veronika Fruthová, Marek Novák.    Praha : Auditorium, 2018 . 264 stran . ISBN 978-80-87284-70-4   Signatura M 8340
  DP
  Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes

  kniha

 4. Vlastnictví a právo v tenzi mezi stabilitou a proměnlivostí zákonodárství / Karel Eliáš.    Praha : Academia, 2017 . 43 stran . ISBN 978-80-200-2798-6   Signatura M 7959
  OP-sklad
  Vlastnictví a právo v tenzi mezi stabilitou a proměnlivostí zákonodárství

  kniha

 5. Texty ke studiu římského práva soukromého / Petr Dostalík.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016 . 208 stran . ISBN 978-80-7380-625-5   Signatura M 7673
  DP
  Texty ke studiu římského práva soukromého

  kniha

 6. Římské soukromé právo : systém a instituce / Michal Skřejpek.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016 . 350 stran . ISBN 978-80-7380-566-1   Signatura M 7766
  DP
  Římské soukromé právo

  kniha

 7. Soudobé reflexe římského práva - římské právo v moderních kodifikacích / Kamila Stloukalová (ed.).    Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016 . 310 stran . ISBN 978-80-87975-29-9   Signatura M 7453
  DP
  Soudobé reflexe římského práva - římské právo v moderních kodifikacích

  kniha

 8. Pozapomenuté právní instituty / Karolina Adamová, Vilém Knoll, Václav Valeš a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014 . 143 s. . ISBN 978-80-7380-512-8   Signatura M 6928
  DP-AdPo
  Pozapomenuté právní instituty

  kniha

 9. Přehled římského práva soukromého : ke státní souborné zkoušce / Ignác Antonín Hrdina, Petr Dostalík.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013 . 138 s. . ISBN 978-80-7380-471-8   Signatura M 6639
  DP-HrPř
  Přehled římského práva soukromého

  kniha

 10. Učebnice soukromého práva římského : 1. díl, obecné nauky / Otakar Sommer.    Praha : Wolters Kluwer, 2011 . xxii, 220 s. . ISBN 978-80-7357-616-5   Signatura M 5674/1
  DP-SoUč
  Učebnice soukromého práva římského

  kniha