Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 827  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Ústavní soud 2019"
 1. Povaha a členění faktických úkonů realizovaných ze strany orgánů veřejné správy.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 27, (2019), č. 1, s. 115-144. 
  článek

  článek

 2. Nečinnost a nezákonný zásah ve veřejné správě - rozdílné kategorie, či nikoliv?.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 27, (2019), č. 1, s. 85-94 . 
  článek

  článek

 3. Vedlejší intervence a opravné prostředky v civilním řízení.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 27, (2019), č. 1, s. 85-94 . 
  článek

  článek

 4. Vazba a možnosti elektronické kontroly obviněného.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789.. 
  článek

  článek

 5. Být legislativcem : empirické šetření v administrativních fázích legislativy.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 27, (2019), č. 1, s. 5-28. 
  článek

  článek

 6. Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 30, (2019), č. 4, s. 22-23. 
  článek

  článek

 7. Přiměřené zadostiučinění v nekalé soutěži II. : peněžitá podoba přiměřeného zadostiučinění.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 1, s. 13-17. 
  článek

  článek

 8. Abeceda tvorby obecně závazných vyhlášek.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 30, (2019), č. 9, s. 28. 
  článek

  článek

 9. Lze regulovat sezení na lavičkách obecně závaznou vyhláškou?.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 30, (2019), č. 8, s. 12-14. 
  článek

  článek

 10. Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, jednání za právnickou osobu, jednání za jiného : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1106/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 1, s. 1-24. 
  článek

  článek