Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 931  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Ústavní soud 2016"
 1. Některé (staro)nové otázky správy a řízení akciových společností.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 4, (2016), č. 12, s. 5-8. 
  článek

  článek

 2. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Předstižná vazba : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2015, sp. zn. 30 Cdo 827/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 20, (2016), č. 9, s. 701-708. 
  článek

  článek

 3. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Náhrada nemateriální újmy. Délka řízení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2015, sp. zn. 30 Cdo 243/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 20, (2016), č. 9, s. 708-716. 
  článek

  článek

 4. Promlčení. Ručitel : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. 33 Cdo 2537/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 20, (2016), č. 9, s. 716-719. 
  článek

  článek

 5. Usnesení. Vedlejší účastník. Nesporné řízení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2016, sp. zn. 29 Cdo 1136/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 20, (2016), č. 9, s. 723-728. 
  článek

  článek

 6. Družstvo. Vypořádací podíl : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. 29 Cdo 954/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 20, (2016), č. 9, s. 734-739. 
  článek

  článek

 7. Smlouva o dílo. Vady díla : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. 32 Cdo 2290/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 20, (2016), č. 9, s. 740-749. 
  článek

  článek

 8. Směnečný platební rozkaz. Exekuční titul : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2015, sp. zn. 29 Cdo 1980/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 20, (2016), č. 9, s. 755-758. 
  článek

  článek

 9. Náhrada škody. Ztížení společenského uplatnění : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. 25 Cdo 3228/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 20, (2016), č. 11, s. 877-881. 
  článek

  článek

 10. Náklady řízení. Jistota. Materiální vzájemnost : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2016, sp. zn. 29 Cdo 3681/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 20, (2016), č. 11, s. 898-902. 
  článek

  článek