Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 847  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Ústavní soud 2014"
 1. Zpochybnění svědectví ve smyslu § 476b obč. zák. Poučení v usnesení vydaném podle § 175k odst. 2 o. s. ř. : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.9.2013, sp.zn. 21 Cdo 1934/2012.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 20, 2014, č. 1, s. 29-33. 
  článek

  článek

 2. Je recyklace solárních panelů v rozporu s právem EU?.   -- In:  Právo & byznys -- ISSN 1804-6061. -- 2014, leden, s. 20-22. 
  článek

  článek

 3. To nejlepší z Ústavního soudu. Aktuality z judikatury Ústavního soudu : výběr nejzajímavějších rozhodnutí z listopadu 2013 přímo od pramene.   -- In:  Právo & byznys -- ISSN 1804-6061. -- 2014, leden, s. 32-33. 
  článek

  článek

 4. Cherchez la femme.   -- In:  Právo & byznys -- ISSN 1804-6061. -- 2014, leden, s. 40-43. 
  článek

  článek

 5. Smlouva. Akceptace návrhu smlouvy. Smlouva o zřízení zástavního práva : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16.ledna 2013, sp.zn. 31 Cdo 1571/2010.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 18, (2014), č. 1, s. 1-11. 
  článek

  článek

 6. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Škoda způsobená nesprávným úředním postupem. Náhrada nemateriální újmy. Přiměřená délka řízení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.ledna 2013, sp.zn. 30 Cdo 2310/2012.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 18, (2014), č.1, s.11-19. 
  článek

  článek

 7. Zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce) : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.ledna 2013, sp.zn. 20 Cdo 3102/2012.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 18, (2014), č. 1, s. 19-22. 
  článek

  článek

 8. Konflikt zájmů. Společnost s ručením omezeným. Zakladatel společnosti : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.listopodu 2012, sp.zn. 29 Cdo 300/2010.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 18, (2014), č. 1, s. 36-41. 
  článek

  článek

 9. Smlouva o úvěru. Stavební spořitelna : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19.prosince 2012, sp.zn. 32 Cdo 2936/2012.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 18, (2014), č. 1, s. 42-48. 
  článek

  článek

 10. Zánik závazku. Splnění závazku : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16.ledna 2013, sp.zn. 31 Cdo 3065/2009.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 18, (2014), č. 1, s. 48-53. 
  článek

  článek