Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 928  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Ústavní soud 2012"
 1. Rozsudek NS z 31.10.2011, sp.zn. 33 Cdo 3077/2010.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 19, (2013), č.1, s. 21. 
  článek

  článek

 2. Právní aspekty služeb typu street view.   -- In:  Revue pro právo a technologie -- ISSN 1804-5383. -- Roč. 3, (2012), č.6, s.10-25. 
  článek

  článek

 3. Elektronické řešení sporů ověřuje teoretické hranice praxí.   -- In:  Revue pro právo a technologie -- ISSN 1804-5383. -- Roč. 3, (2012), č.6, s.33-39. 
  článek

  článek

 4. Surfování v pracovní době.   -- In:  Revue pro právo a technologie -- ISSN 1804-5383. -- Roč. 3, (2012), č.6, s.44-45. 
  článek

  článek

 5. Současná právní úprava předběžného opatření dle § 76a Občanského soudního řádu a aplikační problémy z ní vyplývající.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Roč. 7, (2012), č.2, s.73-90. 
  článek

  článek

 6. Judikatura ve věcech úpadku. Průběh insolvenčního řízení: Podjatost soudce v konkurzním řízení : nález Ústavního soudu ČR sp.zn. III. ÚS 448/04 ze dne 8.3.2005.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 4, (2012), č. 1, s. 61. 
  článek

  článek

 7. Judikatura ve věcech úpadku. Postavení věřitelů v insolvenčním řízení: popírání pohledávek věřiteli : nález Ústavního soudu ČR sp.zn. Pl. ÚS 14/10 ze dne 1.7.2010.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 4, (2012), č. 1, s. 62. 
  článek

  článek

 8. Z judikatury Ústavního soudu: rovnost postavení účastníků v exekučním řízení : nález Ústavního soudu ČR sp.zn. II. ÚS 1648/10 ze dne 16.11.2010.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 4, (2012), č. 2, s. 43. 
  článek

  článek

 9. Z judikatury Ústavního soudu: nedostatek pravomoci rozhodce k vydání rozhodčího nálezu a neexistence exekučního titulu, vztah žaloby na zrušení rozhodčího nálezu a námitek uplatnitelných v odvolání proti usnesení o nařízení exekuce : nález Ústavního soudu ČR sp.zn. I. ÚS 871/11 ze dne 17.1.2012.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 4, (2012), č. 2, s. 43-44. 
  článek

  článek

 10. Z judikatury Ústavního soudu: povinnost soudu vypořádat se s uplatněnými námitkami povinného po zastavení exekuce : nález Ústavního soudu ČR sp.zn. III. ÚS 2204/10 ze dne 24.11.2011.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 4, (2012), č. 2, s. 44. 
  článek

  článek