Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 102  
Váš dotaz: Autor osobní jméno = "Spáčil Jiří 1953"
 1. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku / Jiří Spáčil a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2022 . xxxiii, 317 stran . ISBN 978-80-7400-885-6   Signatura M 9125
  OP
  Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku

  kniha

 2. Občanský zákoník. : komentář. III, Věcná práva (§ 976-1474) / Jiří Spáčil, Michal Králík a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxi, 1665 stran . ISBN 978-80-7400-803-0   Signatura M 8814/3
  OP
  Občanský zákoník

  kniha

 3. Dobrá víra nabyvatele nemovitosti a jeho investigativní aktivita. Judikatura k dobré víře nabyvatele : usnesení NS z 27. 10. 2020, sp. zn. 22 Cdo 2087/2020.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 7-8, s. 241-243. 
  článek

  článek

 4. Soustava občanského práva. svazek I., 1. Nauky obecné, 2. Práva věcná / Robert Mayr-Harting ; editoři Ondřej Horák a Jiří Spáčil.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . přerušované stránkování . ISBN 978-80-7598-563-7   Signatura M 8547/1
  OP
  Soustava občanského práva

  kniha

 5. Soustava občanského práva. svazek II., 3. Právo obligační, 4. Právo rodinné, 5. Právo dědické, Robert Mayr-Harting ; editoři Ondřej Horák a Jiří Spáčil.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . přerušované stránkování . ISBN 978-80-7598-562-0   Signatura M 8547/2
  OP
  Soustava občanského práva

  kniha

 6. Držba věci nebo práva jako podmínka vydržení. Nepřiměřeně rozsáhlé podání a odůvodnění rozhodnutí soudu : rozsudek NS z 30. 1. 2019, sp. zn. 22 Cdo 1990/2018.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 6, s. 197-198. 
  článek

  článek

 7. Nejvyšší soud České republiky: lhůta k zaplacení soudního poplatku; včasné splnění poplatkové povinnosti : usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 10. 4. 2019, sp. zn. 31 Cdo 3042/2018.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 11, s. 410-412. 
  článek

  článek

 8. Nejvyšší soud České republiky: ke zrušení nebo omezení věcného břemene užívání půdní vestavby či nástavby svědčící bytovému družstvu podle § 28d odst. 2 MajVzDr pro změnu poměrů : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 27. 3. 2018, sp. zn. 22 Cdo 65/2018.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 11, s. 415-17. 
  článek

  článek

 9. Omluvitelný právní omyl soudu a účastníka. Ke knihovní držbě : rozsudek NS z 31. 1. 2018, sp. zn. 22 Cdo 5823/2017.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 6, s. 192-194. 
  článek

  článek

 10. Rozhodování o náhradě nákladů řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a současně i o jeho širší vypořádání. "Procesní úspěch" v takovém řízení a jeho náklady : usnesení NS z 30. 5. 2017, sp. zn. 22 Cdo 935/2017.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 7-8, s. 233-235. 
  článek

  článek


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.