Výsledky vyhledávání

 1. Autorský zákon : praktický komentář s judikaturou / s předmluvou Jiřího Malenovského ; Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalomoun, Michal Koščík, Petr Prchal, Jan Barták, Martin Valoušek, Dominika Collett, Pavel Mates, Jan Tuláček.    Praha : Leges, 2020 . 864 stran . ISBN 978-80-7502-391-9   Signatura M 8668
  OA
  Autorský zákon

  kniha

 2. Ústavněprávní limity ochrany "duševního majetku" a práva vydavatelů tiskových publikací.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 159, (2020), č. 2, s. 142-165. 
  článek

  článek

 3. Autorské právo, public domain a lidská práva / Pavel Koukal.    Brno : Masarykova univerzita, 2019 . 524 stran . ISBN 978-80-210-9279-2   Signatura M 8424
  OA
  Autorské právo, public domain a lidská práva

  kniha

 4. Autorské právo a práva související : vysokoškolská učebnice / Jiří Srstka a kolektiv autorů.    Praha : Leges, 2019 . 432 stran . ISBN 978-80-7502-386-5   Signatura M 8533
  OA
  Autorské právo a práva související

  kniha

 5. Autorskoprávní public domain a obecná svoboda jednání.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 8, s. 753-773. 
  článek

  článek

 6. Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky / Tereza Kyselovská, Pavel Koukal.    Brno : Masarykova univerzita, 2019 . 1 online zdroj (382 stran) . ISBN 978-80-210-9477-2
  aa
  Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky

  počítačový soubor

 7. Autorské právo, public domain a lidská práva / Pavel Koukal.    Brno : Masarykova univerzita, 2019 . 1 online zdroj (524 stran) . ISBN 978-80-210-9280-8
  Autorské právo, public domain a lidská práva

  počítačový soubor

 8. BIM pro veřejné zadavatele / Zdeněk Dufek, Pavel Koukal, Petr Fiala, Rudolf Vyhnálek, Josef Remeš, Marek Jedlička, Rostislav Drochytka, Jiří Bydžovský.    Praha : Leges, 2018 . 122 stran . ISBN 978-80-7502-285-1   Signatura M 8157
  PZ
  BIM pro veřejné zadavatele

  kniha

 9. Consensual security rights over intellectual property.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 8, (2018), no. 4, s. 434-451. 
  článek

  článek

 10. Evropské soukromé právo v čase a prostoru. 2. díl, část deskriptivní, analytická a systémově analytická.    Brno : Masarykova univerzita, 2018 . 396 stran . ISBN 978-80-210-8905-1   Signatura M 8925/2
  aa
  Evropské soukromé právo v čase a prostoru

  kniha