Výsledky vyhledávání

 1. Lex Covid : komentář.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . x, 218 stran . ISBN 978-80-7598-845-4   Signatura M 8717
  SP
  Lex Covid

  kniha

 2. Rozhodnutí nepublikovaná v tzv. zelené sbírce : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 6. 2020, sp. zn. 8 Tdo 557/2020.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 24, (2020), č. 4, s. 27-28. 
  článek

  článek

 3. Věc Dimitrov a Momin proti Bulharsku : rozhodnutí ve věci Dimitrov a Momin proti Bulharsku, stížnost č. 35132/08, Evropský soud pro lidská práva, pátá sekce, 7. 9. 2018.   -- In:  Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi -- ISSN 1214-3839. -- Roč. 25, (2019), č. 1 , s. 40-50. 
  článek

  článek

 4. Trestní právo a právní stát : sborník příspěvků z konferencí pořádaných Unií obhájců ČR v letech 2017-2018 / Tomáš Gřivna, Hana Šimánová (eds)..    Plzeň : Aleš Čeněk, 2019 . 287 stran . ISBN 978-80-7380-763-4   Signatura M 8435
  TP
  Trestní právo a právní stát

  kniha

 5. Věc Vizgirda proti Slovinsku : rozsudek ve věci Vizgirda proti Slovinsku, stížnost č. 59868/08, Evropský soud pro lidská práva, čtvrtá sekce, 17. 1. 2017.   -- In:  Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi -- ISSN 1214-3839. -- Roč. 25, (2019), č. 2, s. 49-61. 
  článek

  článek

 6. Rozhodnutí nepublikovaná v tzv. zelené sbírce : k tomu, zda státní zástupce může odůvodnit odvolání i po uplynutí lhůty stanovené předsedou senátu podle § 251 odst. 1 tr. ř..   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 22, (2018), č. 1, s. 36-37. 
  článek

  článek

 7. Věc Aycaguer : rozsudek ve věci Aycaguer proti Francii, stížnost č. 8806/12, Evropský soud pro lidská práva, pátá sekce, 22. 6. 2017.   -- In:  Výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro justiční praxi z pohledu Nejvyššího soudu -- ISSN 1214-3839. -- Roč. 24, č. 1 (2018), s. 11-19. 
  článek

  článek

 8. Trestní právo procesní : podle stavu k 1. 3. 2018 / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2018 . ISBN 978-80-7502-278-3   Signatura M 8159
  TP
  Trestní právo procesní

  kniha

 9. Věc Kalnėnienė : rozsudek ve věci Kalnėnienė proti Belgii, stížnosti č. 40233/07, Evropský soud pro lidská práva, druhá sekce, 31. ledna 2017.   -- In:  Výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro justiční praxi z pohledu Nejvyššího soudu -- ISSN 1214-3839. -- Roč. 23, č. 4 (2017), s. 13-27. 
  článek

  článek

 10. Trestní řád : komentář. I. díl, § 1 až 179h / Antonín Draštík, Jaroslav Fenyk a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2017 . xxviii, 1383 stran . ISBN 978-80-7552-600-7   Signatura M 7833/1
  TP
  Trestní řád

  kniha