Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 31  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^us_us_auth z0003076 xcla^"
 1. Nejvyšší správní soud: Absence možnosti volby samostatně výdělečné činnosti v případě výkonu závislé práce : rozsudek Nejvyššího správního soudu z 30. 3. 2022, č. j. 8 Ads 9/2020-53.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 12, s. 449-451. 
  článek

  článek

 2. Doložka úplnosti v českém právu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 5, s. 38-40. 
  článek

  článek

 3. O granicach kompensacji szkody niemajątkowej w przysłym kodeksie cywilnym (uwagi na tle projektów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 3, s. 117-136. 
  článek

  článek

 4. Das Wucherverbot.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 21, s. 1017-1027. 
  článek

  článek

 5. Aplikace dobrých mravů ve smluvních vztazích : rozhodnutí NS Československé republiky z 1. 10. 1931, sp. zn. R II 261/30 (vážný 11044).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 4, s. 140-143. 
  článek

  článek

 6. Postoupení pohledávky v rozporu se smluvním zákazem.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 11, s. 381-391. 
  článek

  článek

 7. K platnosti ujednání stran vážícího vznik práva na smluvní pokutu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. 23 Cdo 1192/2019.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 9, s. 47-51. 
  článek

  článek

 8. Nejvyšší soud České republiky: Narušení veřejného pořádku způsobující neplatnost právního jednání. Nedodržení zákonného požadavku na smlouvu uzavřenou mezi jednočlennou společností zastoupenou jediným společníkem a tímto společníkem. Zneužití práva : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 10. 6. 2020, sp. zn. 31 ICdo 36/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 19, s. 678-681. 
  článek

  článek

 9. Consent, legitimation, and dysphoria.   -- In:  The modern law review -- ISSN 0026-7961. -- Vol. 83 (2020), no. 1, s. 1-34. 
  článek

  článek

 10. Ten dluh Ti zaplatím, až mně zaplatí třetí osoba.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 3, s. 84-91. 
  článek

  článek