Výsledky vyhledávání

 1. Impfpflicht im Arbeitsverhältnis? .   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 10, s. 657-661. 
  článek

  článek

 2. Kündigung eines Arztes wegen Vorwürfen gegen Chefarzt – Whistleblowing : EGMR 16.02.21 – 23922/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 32, s. 2343-2347. 
  článek

  článek

 3. Rechtfertigung eines Kopftuchverbots im Arbeitsverhältnis : EuGH 15.07.21 – C-804/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 37, s. 2715-2724. 
  článek

  článek

 4. Entlassung einer Arbeitnehmerin wegen eines „Likes“ auf Facebook : Melike gg. Die Türkei (15.6.2021).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 30, (2021), Heft 3, s. 267-270. 
  článek

  článek

 5. Akciová společnost, představenstvo, pracovní poměr, péče řádného hospodáře, neplatnost právního úkonu, bezdůvodné obohacení : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 2019, sp. zn. 31 Cdo 1993/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 2, s. 339-350. 
  článek

  článek

 6. Pracovní poměr. Výpověď z pracovního poměru : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 11. 2018, sp. zn. 21 Cdo 4654/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 3, s. 182-189. 
  článek

  článek

 7. Skončenie pracovného pomeru so zástupcom zamestnancov.   -- In:  Právnické listy -- ISSN 2533-736x. -- 2020, č. 2, s. 21-34. 
  článek

  článek

 8. Befristung des Arbeitsverhältnisses eines Fachhochschulprofessors verfassungsgemäβ (Ls.) : BVerfG 15.11.18 – 1 BvR 1572/17.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg 72, (2019), Heft 11, s. 756. 
  článek

  článek

 9. Výkon funkce člena orgánu dceřiné společnosti zaměstnancem mateřské společnosti.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 11, (2019), č. 7-8, s. 186-193. 
  článek

  článek

 10. Povinnost zaměstnavatele dát zaměstnanci při zdravotní nezpůsobilosti k výkonu práce výpověď a právní následky jejího porušení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 7-8, s. 60-64. 
  článek

  článek